Hoe organiseer je verandering optimaal?

Het succes van Team Zeewolde onder de loep

Privé en op mijn werk ben ik tamelijk intensief bezig met teamvorming en de doelen die we willen bereiken met het team. Al doende kwam bij mij de vraag op: ”Hoe het komt dat wij als ons KWF opgevenisgeenoptie – team Zeewolde continu successen bereiken en the sky the limit is?”.

Komt het omdat we voor een goed doel fietsen (KWF)  en iedereen achter de visie staat om kanker de wereld uit te krijgen of is er andere reden te bedenken?


Volgens mij komt het door de volgende verschillende factoren waar onderscheid in gemaakt moet worden:

 1. Missie – Is de aanleidingen voor een verandering plicht-, wens- dan wel probleemgedreven?
 2. Visie – Is de doelstelling zo concreet mogelijk geformuleerd? Weet iedereen welke richting we opgaan?
 3. Strategie – Welke veranderingsstrategieën zet je als veranderaar in (weten, moeten, willen, ontdekken)?
 4. Tactiek – Hoe krijg je draagvlak voor zonder dwang uit te oefenen?
 5. Taken – Wie voelt zich geroepen, of is aangewezen om een subdoel te bereiken?
 6. HR/communicatie – Hoe zijn de communicatielijnen? Rolverdeling?
 7. Financiën – Wie houdt het oog op de investeringen?
 8. Marketing – Hoe treden we als eenheid naar buiten? Delen successen!
 9. Normen en waarden – Is iedereen congruent in de beleving van de normen en waarden?

CASE: KWF opgevenisgeenoptie team Zeewolde

De werkwijze van Team Zeewolde nader bekeken:

 • Normen en waarden – Het team werkt vanuit hun intrinsieke motivatie (= Motivatie die mensen vanuit zichzelf hebben. Hun ambitie, hun interesse of de voldoening die ze beleven aan het leveren van een prestatie [wiki]). De handelingen worden uitgevoerd, omdat zij het zelf graag willen en niet omdat ze van buitenaf gemotiveerd zijn om dit te doen.
 • Missie, Visie – Het team is vooraf met elkaar ‘kleine dialogen’ aangegaan. Hebben open gesprekken met elkaar gevoerd, welke gericht waren op individuele visies en drijfveren.
 • Strategie, Tactiek – Door ruimte en aandacht – die wij aan elkaar hebben gegeven en naar elkaar te luisteren – ontstonden er eigen concrete ideeën voor vernieuwingen en verbeteringen.
 • Tactiek, Normen en waarden – De teamleden spiegelden het gedrag van elkaar en spraken elkaar aan het gedrag of werkwijze. Door deze open communicatie ontstond vertrouwen, transparantie en vriendschap
 • Tactiek, HR/communicatie – De resultaten – die vervolgens werden behaald – werden zichtbaar gemaakt en gevierd.
 • Marketing – De rollen binnen het team waren helder.
 • Taken – In dit geval was er een bedrijfsman, een brononderzoeker en een zorgdrager aanwezig. De rolverdeling werd niet aangewezen, maar ontstond vanuit een natuurlijk proces. Als ik het schematisch samenvat kom ik uit op de weergave van Van Nistelrooij,2000.
 • Financiën – Het team wees iemand aan die de financiën in de gaten hield en was daardoor onder andere succesvol. Meten is weten.

Conclusie

Al met al een perfecte case volgens het boekje van projectmanagement. Gedragen door de intrinsieke motivatie (normen en waarden) van de leden en gevierd met de betrokkenen.

Succes maak je samen,

Dennis van Loevezijn

Van Loevezijn Protect is de ingang voor al uw veiligheidszaken. Veiligheid begint met het "zich veilig voelen" van u en uw personeel.