Coaching en traumaverwerking

Voorkomen is beter dan genezen
Het uiten van agressie brengt altijd problemen met zich mee. Het is daarom belangrijk om te leren anticiperen op agressie om zodoende de schade in welke vorm dan ook te beperken.

Coaching voor het onderzoeken van uw eigen weerbaarheid in een veilige één op één setting – Voor meer persoonlijke begeleiding bieden wij coachingstrajecten  aan. U wordt geïnspireerd en begeleid door één van onze professionals met ervaring in het veiligheidsveld. Zij kijken samen met u naar uw eigen fysieke en mentale weerbaarheid. Praktische oefeningen maken u bewust van de invloed van uw ervaringen en overtuigingen uit het verleden. Vervolgens zullen deze inzichten leiden tot een verandering van uw gedrag en vaardigheden nu en in de toekomst. Het resultaat? Een steviger en bewust ‘zijn’ en meer zelfvertrouwen in situaties waar uw weerbaarheid op de proef gesteld wordt. Inzicht in en ervaring met technieken die u helpen om goed te herstellen na een spannende inzet

TraumaverwerkingEen bijzondere vorm van coaching, waarbij de aandacht gericht is op de verwerking van situaties waar agressie een blijvende “wond” heeft achtergelaten bij degenen die de uiting van agressie hebben moeten meemaken.  Vaak krijgen betrokkenen last van fysieke of mentale klachten als moeheid, slapeloosheid, irritatie, agressie, of juist apathie. Het is van belang dat deze één-op-één begeleiding zo snel mogelijk na een incident plaatsvindt om erger te voorkomen.

Out-company coaching: Coaching vindt bij voorkeur buiten de eigen organisatie plaats. Om de betrokkene uit de waan van de dag te halen, uit het zicht, los van collega’s even alle aandacht op het individu. Hiervoor gebruiken wij locaties (coachhuis) dicht in de buurt, om verdere reistijd- en kosten te voorkomen.

Workshops – Op basis van de inzichten, oefeningen en technieken die wij in onze één-op-één coaching toepassen, verzorgen onze professionals verschillende workshops van een dag afgestemd op de wensen en doelstelling van u en uw bedrijf. Het voordeel van een workshop is dat collega’s met elkaar kunnen oefenen in een sfeer van onderlinge veiligheid. Het aansluiten bij de ervaringen van de groep is voor ons een voorwaarde. Daarom werken we direct en concreet aan een oplossing of aanpak en krijgt u een workshop op maat – op eigen kennis- en liefst organisatie/hiërarchisch niveau – met onverdeelde aandacht.

Intervisie – in aanvulling op een workshop bieden wij een intervisie-traject aan. Hierin leren de deelnemers zelf hun casussen in te brengen en op een gestructureerde wijze te bespreken.  Opbrengsten van enkele begeleide sessies zijn: het vergroten van onderlinge veiligheid en openheid, het verlagen van de drempel om gevoelens met elkaar te delen, het sneller en beter verwerken van spannende situaties en leren van elkaars ervaringen.

In company trainingen – De trainingen en/of workshops vinden plaats binnen de eigen organisatie en de daarbij behorende organisatiecultuur. U bepaalt zelf het tijdstip en de tijdsduur van de training, workshop of cursus. Omdat de training op uw locatie plaatsvindt heeft u geen verlies in reistijden en kosten. De training is daarom altijd effectief en efficiënt. Uw organisatie kan zo kosten besparen. U bespaart tijd en kunt de kennis direct laten toepassen in de praktijk.

De workshops zijn een combinatie van coaching, advies en training.


Voor vragen en/of advies neem gerust contact op.