Ingrediënten voor succesvolle zelfsturende teams

Ingrediënten voor succesvolle zelfsturende teams

“Ontdekken en weten wat je aan elkaar hebt!”

Het verschil tussen een groep en een team?

 • Hetzelfde tenue dragen maakt jullie nog geen team.                                                                                          
 • Een groep wordt een team als men met gezamenlijke inzet gestelde doelen haalt.
 • Het is beter om iemand te hebben die met je samen¬werkt, dan drie mensen die voor je werken.
 • Teams delen de last en verdelen het leed.
 • Teamwork is … minder mij en meer wij!

Elk individu heeft de eigen persoonlijkheid en eigen competenties. Vandaar dat elke medewerker een meerwaarde betekent voor de organisatie, maar tegelijk reden tot conflicten kan zijn.

Teambuildingsessies: om beter op elkaar in te spelen
Tijdens een teambuildingsessie krijgen teamleden in groepjes een aantal hindernissen, uitdagingen en andere raadsels voorgeschoteld. Als iedereen de eigen sterke en zwakke punten voor de groep inzet, kunnen het team de doelstelling van de dag halen. Zo leert een ieder ‘de ander’ gemakkelijker aanvaarden. Collega’s waarderen elkaar meer op de werkvloer en bereiken uiteindelijk de doelstellingen van de onderneming.

Onze teambuildingen zijn leerzaam en leuk

 • Leerzaam! – Wat is communicatie en hoe communiceren wij onderling?
 • Leuk! – Met behulp van een uitdagende activiteit kan het geleerde direct in praktijk worden gebracht.

Teambuilding wordt een soort ‘anker’ waar je op terug kunt kijken wanneer je weer op de werkvloer bent. “Hoe pakten we het tijdens de teamdag ook al weer aan?”

Wanneer teambuilding?

 • als de prestaties van de afdeling of het team achterblijven;
 • als er conflicten in het team zijn;
 • als de besluitvorming verbeterd moet worden;
 • als de teamcohesie verbeterd moet worden;
 • als doelen niet helder zijn;
 • als de team vaardigheden de wensen overlaten.

Heeft uw team aansturing, verandering of stimulans nodig?
Van Loevezijn Protect spiegelt het huidige gedrag van uw team en brengt knel- en verbeterpunten in beeld. Zowel gehele teams als individuen ontvangen van onze instructeurs waardevolle feedback.

U wordt op uw wenken bediend, want Van Loevezijn Protect ontwikkelt praktische trainingen afgestemd op uw bedrijf, uw functie en uw persoonlijke wensen. Omdat alle trainingen op maat worden gemaakt, zijn aanpassingen altijd mogelijk. Natuurlijk maakt een afsluitende evaluatie onderdeel uit van dit pakket.


Wilt u meer informatie over het over het bouwen van succesvolle zelfsturende teams en het realiseren van verbindend leiderschap, Aarzel dan niet en neem contact op!

Van Loevezijn Protect is de ingang voor al uw veiligheidszaken. Veiligheid begint met het "zich veilig voelen" van u en uw personeel.