Hanteren van mentale agressie

Training “Hoe goed omgaan met mentale agressie?!” – Fysieke weerbaarheid en mentale weerbaarheid gaan hand en hand. Zoals bekend is vormen agressie en geweld een maatschappelijk probleem, omdat iedereen er wel direct of indirect mee geconfronteerd wordt.  In mentale weerbaarheidstraining leer je hoe je na een periode – waarin je hebt blootgestaan aan stressvolle situaties – jezelf te  ontladen en jezelf te resetten naar een toestand van rust en stabiliteit. Als je fysiek en mentaal in crisistoestand blijft, kan je last krijgen van bijvoorbeeld: vervelende herinneringen, je moe en/of hopeloos voelen, slechter slapen, niet kunnen genieten, altijd waakzaam zijn.

In deze cursus krijgt je handvatten aangereikt om op een goede manier met deze mentale agressie om te gaan. Tijdens de cursus leer je onder meer:

 1. Eigen stress en reacties te herkennen;
 2. Gesprekstechnieken om met een collegae stress reacties te bespreken.
 3. Technieken om jezelf in staat van ontspanning te brengen.
 4. Bewustworden van je copingstijlen en die van anderen.
 5. Bewustworden van gedrag dat kan ontstaan als reactie op het meemaken van een geweldsincident.

Ons cursusprogramma

 1. Het brein bij agressie: vechten, vluchten, bevriezen.
 2. Vraag- en gesprektechnieken in emotionele en stressvolle situaties.
 3. Oid – TRE OID
 4. Stressreacties – verdedigingsmechanismen.
 5. Overdracht en tegenoverdracht.
 6. Effectieve stress reacties – trauma reacties.
 7. Rapport maken, MUST model.
 8. Zelf doen of hulpvragen.

Voor wie

 1. Medewerkers die in hun dagelijkse taakuitoefening kans lopen op een confrontatie met fysieke en verbale agressie
 2. Medewerkers van wie verwacht mag worden dat zij deze ongewenste situaties goed kunnen inschatten en op kunnen vangen.

Werkwijze – De lesstof wordt op een interactieve manier aangeboden. Uitgangspunt hierbij is de dagelijkse praktijk van jou als deelnemer. Naast een trainer is er een acteur aanwezig, waarmee situaties in scene worden gezet.


Heeft u vragen over de mogelijkheden voor uw organisatie?

Aarzel dan niet om contact op te nemen