Nazorg | begeleiding verwerkingsproces

Aandacht voor Nazorg is de taak van het management – Het management heeft tot taak goed te zijn voor het bedrijf, maar ook voor het personeel. Je houdt personeel langer in dienst als je ook aandacht hebt voor het personeel. Waar gewerkt wordt, vallen spaanders. En deze spaanders kunnen soms trauma als resultaat hebben. Aandacht voor nazorg heeft vele voordelen:

 1. Het sneller kunnen herwinnen van (zelf)vertrouwen.
 2. Het eerder en effectiever leren het gebeurde los te laten en er met meer emotionele afstand naar te kijken.
 3. Een geringere kans op ziekteverzuim en uitval.
 4. Het beter blijven functioneren, zowel in werk als privé.
 5. Vaardigheid in coping met agressie.

Waarom professionele nazorg bij agressie?

 1. Agressie kan leiden tot langdurig ziekteverzuim.
 2. Agressie kan leiden tot voortdurend gevoel van onbehagen en onveiligheid.
 3. Agressie kan leiden tot een slechtere (fysieke) gezondheid veroorzaakt door stress.
 4. Agressie kan bij sommigen, meestal ten onrechte, leiden tot schuldgevoelens – De directe sociale omgeving praat liever over andere thema’s dan over nare dingen die hen ook kunnen overkomen. Vaak leidt het eerder tot vermijdend gedrag dan aandacht en komt het in de taboesfeer terecht. Anderen kunnen vinden dat een slachtoffer er op een bepaald moment maar klaar mee moet zijn, zonder zich af te vragen waar de behoefte van het slachtoffer zelf ligt.
 5. Agressie kan leiden tot verminderd functioneren in werk of privé.
 6. Agressie kan leiden tot ineffectief gedrag, zoals wraak willen nemen, voortdurende boosheid en soms agressief gedrag.

Organisaties zijn simpelweg verplicht om voor nazorg te zorgen. Soms verhindert het beroepsgeheim om er open over te kunnen praten, bijvoorbeeld bij medische professionals (Weliswaar bestaat het verschoningsrecht t.a.v. politie, rechters etc. maar ook psychologen kennen beroepsgeheim, zodat er direct volle specialistische aandacht kan zijn voor het slachtoffer).

Onze aanpak en filosofie – In onze filosofie is ieder mens uniek in hoe hij/zij omgaat met gevolgen van agressief gedrag. De reacties hangen af van
1) de ernst van de situatie, zoals van licht verbaal geweld tot mishandeling,
2) het karakter van mensen en hun copingstijl,
3) de sociale context waarin iemand verkeert.

De ene mens zal meer steun van zijn omgeving ervaren dan de andere. Sommigen zijn beter in staat zelf adequaat met de situatie om te kunnen gaan en het weer kunnen loslaten dan anderen.

Er is geen theoretisch model dat kan voorspellen welke vorm van nazorg het beste werkt. Daarom leveren wij aandacht en maatwerk, want we beschouwen ieder mens als uniek. Door goed te luisteren, in te leven in behoeftes en desgewenst handvatten aan te reiken, willen ook wij de nazorg niet eindeloos laten voortslepen.
Soms heeft iemand aan één gesprek al genoeg om er weer tegen aan te kunnen. Maar soms zal er meer tijd en aandacht voor nodig zijn, voordat mensen zich weer veilig voelen en opnieuw in hun kracht kunnen staan.

Wat u van ons kunt verwachten, onze aanpak en filosofie.

 1. Aandacht, ruimte, luisteren en vooral inleving in de behoeften van mensen.
 2. Betrokkenheid en naast mensen staan.
 3. Professionaliteit en transparantie – Wij zijn aanspreekbaar op onze aanpak en zijn niet het type experts die menen per definitie te weten wat goed voor de ander is.
 4. Praktisch handelen – Waar nodig handvatten aan te reiken en vooral de zaken niet moeilijker maken dan ze al zijn.
 5. Inzicht geven in uw eigen copingstijl – Vanuit de eigen copingstijl leren los te laten en weer in uw kracht te komen.

Bijvoorbeeld: Het komt na agressie wel voor dat mensen doen of er niet zoveel aan de hand is. Dit kan natuurlijk waar zijn als iemand zeer krachtig, moedig en zelfverzekerd is. Maar vaker zetten mensen (onbewust) maskers op en onderkennen niet hun angst, onzekerheid, subassertiviteit of aangeleerde waarden (zoals bijvoorbeeld het anderen willen beschermen of helpen), waardoor zij zichzelf wegcijferen. Met kans op bovengenoemde risico’s. Vaak beseffen mensen dit niet. Ook omdat ze er in de waan van de dag niet bij stilstaan. Doordat wij – wanneer daar behoefte aan is – als hulpmiddel o.a. de LIFO test kunnen inzetten kunnen wij extra goed inschatten welke aanpak het best kan werken.

De LIFO test verschaft inzicht in iemands onderliggende waarden, gedrag en impact op de omgeving en ook het verschil in gedrag in gunstige omstandigheden en onder spanningscondities.
De LIFO test is geen psychologische test die pretendeert te meten hoe iemand is, het is juist een praktische test die door de uitslagen te bespreken zeer  waardevolle informatie geeft.

 


Voor vragen en/of advies neem gerust contact op.